LEKCJA 1: Potrzeby wspólnoty Kościoła

W poniższym filmiku oo. franciszkanie nawiązują do Starotestamentalnego nakazu dziesięciny. Słyszymy już o niej w księdze Rodzaju.

20 Po czym [Izaak] złożył taki ślub: «Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się 21 i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. 22 Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę». Rdz 28

Dziesięcina – podatek religijny w judaizmie i chrześcijaństwie. Obowiązkowe świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego dochodu na rzecz Kościoła, przeznaczone głównie na rzecz utrzymania duchowieństwa. Obecnie praktyka składania dziesięciny obecna jest tylko w niektórych Kościołach protestanckich, dziesięcinę płacą również mormoni.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziesięcina

Moja uwaga – zauważ, że w naszym Kościele nie ma określonej kwoty darowizny na rzecz Kościoła.

Po tym wstępie zobacz filmik i zrób z niego notatkę:

adres: https://www.youtube.com/watch?v=O4ZRwWl3zQ4