Na Małołączniak

Na Małołączniak udałem się niebieskim szlakiem z parkingu Małej Łąki dlatego, że nigdy jeszcze nie szedłem tym szlakiem. Szlak okazał się bardzo ciekawy. Na szlaku też nie szedłem sam – spotkałem wielu ludzi oraz … lisa.