Tatry z Mysłowic

Jadąc na dzień wolny udało się z Mysłowic Morgów zrobić zdjęcie Tatr (140km). Natomiast po nawiedzeniu pustelni franciszkańskiej w Zapasiekach udałem się na Ochodzitą skąd także było widać Tatry. Oto kilka zdjęć.